E-news‎ > ‎

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนาค้อ


อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีิวิตและเพศศึกษารอบด้าน

โพสต์3 ก.ย. 2562 19:32โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม

ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ ให้การต้อนรับนายเฉวียน 
กงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากชม ประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้าน” (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) ณ โรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมบรรยายความรู้ การตอบคำถาม และแบ่งกลุ่มเข้าฐาน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านมากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
https://drive.google.com/…/1zQQrlYYPsCNJxyEFDfDWNIFUzsg0voF…

การฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย 62

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:53โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 18:54 ]

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนาค้อ นำโดยนายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ สิบเอกเชษฐา ขาวประเสร็ฐ นายอำเภอปากชม นายเฉวียน กิงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากชม คณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ในกิจกรรมส่งเสริมความรู้และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่บุคลากรท้องถิ่นและสถานศึกษา(ทางด้านอัคคีภัย) คณะครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย รับชมการสาธิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้...

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 62

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:52โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยการอำนวยการของนายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ ได้อนุมัติให้คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน ผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมการตอบปัญหาทางสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีกด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:48โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านนาค้อร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
ณ ศาลาประชาคม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/11wmPoOxJS2WDWtm_PPpvXo9bLlj9iTe…

กิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ 62

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:46โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 18:47 ]

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านนาค้อ
ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ" ขึ้น เวลา 
13.00 น.   นายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาค้อเป็นประธาน โดยมีนายอาทิตย์ ศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ผลของการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือร่วมใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมทุกคน
ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/16ENB_EqauCaLcAFG1PwyJA92FvQ7wCT…

กิจกรรมวันอาเซียน 62

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:44โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านนาค้อ กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงษ์ โดยนายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมงาน " สวัสดีอาเซี่ยนเดย์ 2019 " ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งได้นำปุ๋ยมูลใส้เดือนไปนำเสนอในสโลแกน "ต้นไม้สวย ด้วยมูลใส้เดือน" ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

กิจกรรมวันแม่ 62

โพสต์28 ส.ค. 2562 18:42โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านนาค้อได้กำหนด 
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี
นายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ เป็นประธานในพิธี....
ถึงฝนจะตก ไฟฟ้าจะดับแต่กิจกรรมก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดี
ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/1St-QSrky9rQmGrl9zUpAcgi3pCtkiYo…

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์1 ส.ค. 2562 02:27โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 02:27 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านนาค้อได้กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทย และกระตุ้นให้ชาวไทย
ทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/1jA1zgVa565RvktTZnml92HhFdk9VZZh…


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์1 ส.ค. 2562 02:25โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 18:55 ]

ทรงพระเจริญ  ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านนาค้อ ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ศาลาประชมคม อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

โพสต์1 ส.ค. 2562 02:23โดยโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 02:23 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาค้อ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาค้อยังได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน อีกด้วย ภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/…/1GPPMx5oe5h3O2llPIUbcCHTKHE8F3fK…

1-10 of 24

Comments